Informace

22. Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s., (EPM v ČR) je čtyřdenní zasedání, které se uskuteční v Kroměříži. Zúčastní se jej celkem 160 účastníků, z toho 90 delegátů ve věku od 15 do 18 let ze středních škol a gymnázií z celé České republiky i několika zahraničních škol.

Žáci budou doprovázeni svými učiteli a o program se postará  50 členů mezinárodního týmu facilitátorů. Během těchto čtyř dní budou delegáti rozděleni do osmi výborů. Program zasedání tvoří čtyři základní aspekty: teambuilding, práce v komisích, Valné shromáždění a doprovodný program. Všechny tyto části programu delegáti stráví v rámci svých výborů pod dohledem zkušených vedoucích. Cílem teambuildingu je vytvořit z komise fungující tým, ve kterém se každý cítí komfortně, a připravit její členy na další spolupráci. Během práce ve výborech se každá skupina věnuje svému tématu, o kterém společně diskutuje, stanovuje si jeho klíčové problémy a společně hledá jejich řešení. Tyto výstupy pak pak shrne v tzv. rezoluci, neboli dokumentu, který obsahuje všechny základní problémy a jejich řešení. Svou rezoluci má každý výbor možnost představit a obhájit na Valném shromáždění, kde o ní může diskutovat s delegáty z ostatních komisí, a následně i hlasovat.

Hlavním tématem celé konference je mediální gramotnost a vliv médií na naše životy. Toto zaměření se promítne jak do diskutovaných témat v komisích, tak i do podoby doprovodného programu, jehož součástí bude i panelová diskuze s osobnostmi z oblasti médií.

Kontakty

Vojtěch Sůva

Organizátor projektu

Kateřina Špalková

Fundraising a obchodní nabídky

Aneta Šeráková

mediální vztahy

Pro média

V případě zájmu o mediální spolupráci nás neváhejte kontaktovat na e-mailových adresách výše.