Kdo jsme?

Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. (EPM v ČR), je neziskovou, politicky neutrální a nezávislou organizací, zaměřující svoji aktivitu zejména na žáky středních a vysokých škol. Naším cílem je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí v ČR vytvořením platformy pro svobodné sdílení názorů. Prostřednictvím našich aktivit zapojujeme studenty do diskuze o evropských i globálních tématech a zároveň rozvíjíme jejich tzv. „soft skills“, tedy mimo jiné komunikační schopnosti, kritické myšlení, organizační dovednosti, schopnosti argumentace, rétoriku, vedení lidí, práci v týmu a cizí jazyky. V přístupu ke studentům kombinujeme prvky aktivního užívání cizího jazyka a akademické diskuze s praktickými dovednostmi v mezinárodním prostředí.

EPM v ČR byl založen v roce 1998 a je jednou ze 40 sesterských organizací mezinárodního programu European Youth Parliament (EYP), který funguje již od roku 1987 a v dnešní době zapojuje přes 30 000 mladých lidí ročně. V programu nejsou zapojeny jen členské země Evropské unie, ale také např. Švýcarsko, Turecko nebo Ázerbajdžán.

Dlouhodobé cíle

Naším cílem je inspirovat studenty a mládež nejen v rámci České republiky k aktivnímu občanství. Vytvořením nezávislé platformy pro sdílení názorů, zkušeností, znalostí a dovedností prostřednictvím našich akcí mladým lidem umožňujeme rozvíjet jejich potenciál a zdokonalovat se v různých sférách. Soustředíme se především na komunikační dovednosti, tzv. soft skills v oblasti leadershipu, dále na práci v týmu, organizační schopnosti, kritické myšlení, schopnosti konstruktivní argumentace, rétoriku, cizí jazyky a mnohé další schopnosti neodmyslitelně související s rozvojem mladých lidí.

Zaměření na studenty

Díky častým profesionálním tréninkům, zkušeným facilitátorům a obecnému vzdělávacímu charakteru všech akcí EPM v ČR mají studenti prostor pro unikátní rozvoj v mimoškolním prakticky zaměřeném a jedinečně náročném prostředí. Facilitátoři a trenéři jsou vyškoleni v technikách práce s jednotlivci a skupinami nejen z oblasti psychologie, managementu a leadershipu.

EPM v ČR funguje na bázi dobrovolnictví, díky čemuž mají členové této vzdělávací organizace možnost efektivně vyzkoušet a zdokonalovat své nově naučené schopnosti a dovednosti během různých akcí v průběhu celého roku, ať již jde o fundraising, organizování akcí, vedení lidí, obohacování akademických znalostí či konstruktivní argumentaci.

Ocenění a úspěchy

  • Cena Karla Velikého 2009 (European Charlemagne Youth Prize 2009) – vítěz národního kola
  • Cena Karla Velikého 2017 (European Charlemagne Youth Prize 2017) – vítěz národního kola – více informací zde
  • Přes 20,000 zapojených studentů v průběhu 20 let úspěšného fungování.

Historie

Evropský parlament mládeže byl založen již v roce 1987 ve Fontainebleau ve Francii, původně jako školní projekt. Během více než dvacetileté historie se vyvinul v jedinečnou studentskou organizaci – pokud říkáme studentskou, měli bychom zdůraznit, že aktivity EYP v celé Evropě jsou z naprosté většiny zajišťovány studenty mladšími 25 let.

V EYP je ke dnešnímu dni zapojeno 40 zemí. Kromě většiny členských zemí EU najdeme v EYP nejen Norsko, Švýcarsko nebo Island, ale i Gruzii, Turecko nebo Bělorusko.

Celá organizace je politicky nezávislá a není přímo financována EU. Mnohé akce EPM jsou samozřejmě financovány z evropských fondů stejně tak jako z dalších různorodých zdrojů, nicméně, jakákoliv podpora není založena na propagaci určitého politického smýšlení.

Evropský parlament mládeže v ČR, z. s. (EPM v ČR) je právnickou osobou ve smyslu § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Představuje národní komisi celoevropské organizace European Youth Parliament (EYP). EPM v ČR vznikl na ustavující schůzi 27. listopadu 1998 a jako občanské sdružení byl registrován 18. ledna 1999 ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění účinném do 31. 12. 2002. Od 1. 1. 2014 jde o spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 9628. Členy jsou studenti, kteří úspěšně prošli Národní výběrovou konferencí a další zájemci, kteří zaplatili členský příspěvek.

Současnost

V současné době EPM v ČR ročně zapojí přes 1,500 studentů z různých koutů celé republiky a zapojených evropských zemí. V průběhu celého roku mají studenti možnost zapojit se do rozmanitých akcí jako jsou např. Dny EPM, regionální zasedání, národní konference, semináře Vzdělávacího programu EPM v ČR, společenské a sportovní akce, tréninkové akce z oblasti fundraisingu, grafické tvorby, atp. Více o těchto akcích naleznete v sekci Naše projekty.

V roce 2018 EPM v ČR slaví 20. výročí od svého založení v roce 1998. Více informací o tomto významném milníku společně s různými souvisejícími kampaněmi naleznete v sekci EYP CZ 20.