Informace

20. Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s., (EPM v ČR) je čtyřdenní zasedání, které se uskuteční v době od 22. do 25. března 2018 v Karlových Varech. Zúčastní se jej celkem 160 účastníků, z toho 90 delegátů ve věku od 15 do 18 let ze středních škol a gymnázií z celé České republiky.

Hlavními organizátorkami zasedání jsou Ivana Madejová a Aneta Šeráková.

Žáci budou doprovázeni svými učiteli a o program se bude starat 50 členů mezinárodního týmu facilitátorů. Během těchto čtyř dní budou delegáti rozděleni do devíti komisí. Program zasedání tvoří čtyři základní aspekty: teambuilding, práce v komisích, Valné shromáždění a doprovodný program. Všechny tyto části programu delegáti stráví v rámci svých komisí pod dohledem zkušených vedoucích. Cílem teambuildingu je vytvořit z komise fungující tým, ve kterém se každý cítí komfortně, a připravit její členy na další spolupráci. Během práce v komisích se každá skupina věnuje svému tématu, o kterém společně diskutuje, stanovuje si jeho klíčové problémy a společně hledá jejich řešení. Tyto výstupy pak pak shrne v tzv. rezoluci, neboli dokumentu, který obsahuje všechny základní problémy a jejich řešení. Svou rezoluci má každá komise možnost představit a obhájit na Valném shromáždění, kde o ní může diskutovat s delegáty z ostatních komisí, a následně i hlasovat.

Hlavním tématem celé konference je zdravotnictví a jeho vývoj. Toto zaměření se promítne jak do diskutovaných témat v komisích, tak i do podoby doprovodného programu. V průběhu zasedání bude také uspořádána panelová diskuze zaměřená na vývoj a směřování zdravotnictví v České republice. K prohloubení znalostí žáků a zajištění určitého vhledu do praxe bude do každé komise zajištěn expert na dané téma.

20. Národní výběrová konference EPM v ČR Karlovy Vary 2018 získala záštitu od primátora města Karlovy Vary, Ing. Petra Kulhánka.

Kontakty

Ivana Madejová & Aneta Šeráková

hlavní organizátorky

Dominika Wilhelmová

komunikace se školami a učiteli

Aneta Šeráková

mediální vztahy

Více informací již brzy zde a na Facebooku zasedání!