Informace

V roce 2018 bude EPM v ČR pořádat dvě regionální výběrové konference (RVK). Druhá z nich se uskuteční od 30. listopadu do 2. prosince v Ostravě. Zasedání bude třídenní akcí pro studenty středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Na konferenci se bude dále podílet skupina 40 facilitátorů, kteří budou jak z České republiky, tak z různých zemí celé Evropy. Celá konference bude probíhat v anglickém jazyce. Díky tomu budou studenti rozvíjet nejen své schopnosti při debatování, ale také se zdokonalovat v anglickém jazyce.

Předsedou Regionální výběrové konference bude Tarik Lazouni (Švýcarsko), hlavními organizátory zasedání jsou Karolína Martinčová (ČR) a Vojtěch Sůva (ČR), editorkou zasedání bude Sofie de Jong (Nizozemí) a předsedou poroty bude Anar Kučera (ČR).

Na zasedání se počítá s účastí více než 80 delegátů neboli žáků středních škol z celé České republiky i zahraničí. Během konference se posléze rozdělí do osmi pracovních skupin (výborů), přičemž v každé z nich budou diskutovat nad přiděleným aktuálním tématem. Následně na dané téma vytvoří tzv. rezoluci – nástin možného řešení problému. Témata výborů se budou lišit, nicméně všechna bude spojovat motto zasedání, kterým je “Hledání evropské identity – objevování společného potenciálu“. Delegáty povede přibližně 40 členný mezinárodní tým facilitátorů.

Během akce také proběhne bohatý doprovodný program, a to jak pro studenty, tak i učitele, kteří je budou doprovázet.

RVK bude mít mimo jiné soutěžní charakter – nejúspěšnější delegáti dále postoupí na Národní výběrovou konferenci, která se bude konat v březnu 2019. Jejich možnosti zapojit se v EPM však národní výběrovou konferencí nekončí. Ti nejúspěšnější delegáti každoročně reprezentují Českou republiku v zahraničí na mezinárodních zasedáních Evropského parlamentu mládeže.

Kontakty

Karolína Martinčová a Vojtěch Sůva

Hlavní organizátoři

Aneta Šeráková

Koordinátorka pro mediální vztahy

Mediální výstupy ze zasedání:

Ostrava Dnes – Evropský parlament mládeže v ČR míří do Ostravy (26. 11. 2018)
Polar TV – Evropský parlament mládeže zasedal v Ostravě (4. 12. 2018)
Český rozhlas Ostrava – Ranní zprávy (29. 11.)
Feedit – Ostrava na tři dny přivítá stovku českých i zahraničních studentů (26. 11. 2018)