Informace

Regionální výběrová konference 2018 Ostrava (RVK) se uskuteční v listopadu letošního roku. Konference bude třídenní akcí a zúčastní se jí přes 80 českých i zahraničních studentů středních škol. Na konferenci se bude dále podílet skupina 40 facilitátorů, kteří budou jak z České republiky, tak z různých zemí celé Evropy. Celá konference bude probíhat v anglickém jazyce. Díky tomu budou studenti rozvíjet nejen své schopnosti při debatování, ale také se zdokonalovat v anglickém jazyce .

Žáci budou rozděleni do osmi výborů, jejichž úkolem bude vytvořit rezoluci na předem vybrané téma, týkající se současných světových problémů ze všech okruhů. Inspirací pro konferenci je přerod města Ostravy z industriálního centra do kulturní metropole evropské úrovně. Všechna témata, stejně tak jako bohatý doprovodný program pro studenty i učitele, se budou vyvíjet okolo rozvoje moderní a informované společnosti.

RVK bude mít mimo jiné soutěžní charakter – nejúspěšnější delegáti dále postoupí na Národní výběrovou konferenci, která se bude konat v březnu 2019. Jejich možnosti zapojit se v EPM však národní výběrovou konferencí nekončí. Ti nejúspěšnější delegáti každoročně reprezentují Českou republiku v zahraničí na mezinárodních zasedáních Evropského parlamentu mládeže.

Kontakty

Karolína Martinčová a Vojtěch Sůva

Hlavní organizátoři

Aneta Šeráková

Koordinátorka pro mediální vztahy