Informace

19. Národní výběrová konference se uskutečnila od 21.–26.3. 2017 ve městě Písku. Zasedání bylo šestidenní a probíhalo výhradně v anglickém jazyce. Celkem se ho zúčastnilo 99 českých i zahraničních středoškolských žáků, a téměř 50 dalších mladých lidí z celé Evropy, kteří zastávali funkce facilitátorů programu.

Žáci byli rozděleni do celkem 9 pracovních skupin, tzv. výborů, ve kterých řešili aktuální politická témata, ať už domácí či celoevropská. Výsledkem práce každé skupiny byla rezoluce – nástin řešení daného problému. Na závěr konference proběhlo Valné shromáždění, kde studenti obhajovali vytvořené rezoluce, pokládali ostatním výborům dotazy a doplňovací návrhy a následně o daných rezolucích hlasovali.

V průběhu celého zasedání byl zajištěn doprovodný program související s kulturně-historickým kontextem Písku a tématem zasedání – Designing Future Cities Together.