Informace

20. Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR, z.s., (EPM v ČR) je čtyřdenní zasedání, které se uskutečnilo v době od 22. do 25. března 2018 v Karlových Varech. Zúčastnilo se jej celkem 160 účastníků, z toho 90 delegátů ve věku od 15 do 18 let ze středních škol a gymnázií z celé České republiky i několika zahraničních škol.

Hlavními organizátorkami zasedání jsou Ivana Madejová a Aneta Šeráková. Předsedkyní této jubilejní 20. konference je Marta Sznajder (PL).

Žáci byli doprovázeni svými učiteli a o program se staralo 50 členů mezinárodního týmu facilitátorů. Během těchto čtyř dní byli delegáti rozděleni do devíti výborů. Program zasedání tvořily čtyři základní aspekty: teambuilding, práce v komisích, Valné shromáždění a doprovodný program. Všechny tyto části programu delegáti strávili v rámci svých výborů pod dohledem zkušených vedoucích. Cílem teambuildingu je vytvořit z komise fungující tým, ve kterém se každý cítí komfortně, a připravit její členy na další spolupráci. Během práce ve výborech se každá skupina věnuje svému tématu, o kterém společně diskutuje, stanovuje si jeho klíčové problémy a společně hledá jejich řešení. Tyto výstupy pak pak shrne v tzv. rezoluci, neboli dokumentu, který obsahuje všechny základní problémy a jejich řešení. Svou rezoluci má každý výbor možnost představit a obhájit na Valném shromáždění, kde o ní může diskutovat s delegáty z ostatních komisí, a následně i hlasovat.

Hlavním tématem celé konference je zdravotnictví a jeho vývoj, konkrétněji téma s názvem: “Medicína pro prosperující svět”. Toto zaměření se promítlo jak do diskutovaných témat v komisích, tak i do podoby doprovodného programu. V průběhu zasedání byla také uspořádána panelová diskuze zaměřená na vývoj a směřování zdravotnictví v České republice.

20. Národní výběrová konference EPM v ČR Karlovy Vary 2018 získala záštitu od primátora města Karlovy Vary, Ing. Petra Kulhánka. Projekt byl finančně podpořen Statutárním městem Karlovy Vary.

Kontakty

Ivana Madejová & Aneta Šeráková

hlavní organizátorky

Dominika Wilhelmová

komunikace se školami a učiteli

Aneta Šeráková

mediální vztahy

Partneři a sponzoři

Jmenný seznam in-kind partnerů:

Mediální partner

Mediálním partnerem konference jsou Zdravotnické noviny

Zdravotnické noviny jsou jediný tradiční odborný týdeník pro oblast zdravotnictví a sociální péče. Kvalita a korektnost ZN jako nezávislého média se datuje již od roku 1952.

www.zdravotnickenoviny.com/

Mediální výstupy ze zasedání

Pro média

V případě zájmu o mediální spolupráci nás neváhejte kontaktovat na e-mailových adresách výše.

Pro média máme ke stažení dostupné následující materiály: