Informace

První z Regionálních výběrových konferencí letošního roku se uskutečnila od 3. do 5. listopadu 2017 v Kutné Hoře. Zasedání bylo třídenní akcí pro studenty středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Celé zasedání bylo zaštítěno a organizováno českými i zahraničními facilitátory. Veškerá komunikace probíhá výhradně v angličtině. Zasedání se účastnilo více než 80 delegátů neboli žáků středních škol z celé České republiky i zahraničí.

Předsedou Regionální výběrové konference byl Lukas Rosenkranz (Německo), hlavními organizátory zasedání byli Tomáš Pacovský (ČR) a Martina Plesníková (ČR), editorkou zasedání byla Vanda Petrak (Chorvatsko) a předsedkyní poroty byla Anna Hagarová (ČR).

Během konference se delegáti rozdělili do osmi pracovních skupin, přičemž v každé z nich diskutovali nad přiděleným aktuálním tématem. Následně na dané téma vytvořili tzv. rezoluci – nástin možného řešení problému. Všechny rezoluce ze zasedání naleznete v brožuře rezolucí ke stažení níže.

Témata pracovních skupin se lišila, nicméně tvořila okruh orientovaný na jeden druh problematiky spojený s mottem zasedání „Sjednocování starého a nového“. Mezi témata patřily například debaty nad potenciálním sjednocením Kypru, masový cestovní ruch, plýtvání potravinami či jednotný digitální trh. Delegáty vedl zhruba čtyřicetičlenný mezinárodní tým facilitátorů. Během akce také proběhl bohatý doprovodný program, jak pro delegáty, tak pro učitele, kteří je doprovázeli, do nějž patřila i panelová debata k tematice lidských práv (seznam panelistů naleznete níže v sekci „Pro média“).

RVK má mimo jiné soutěžní charakter – nejúspěšnější delegáti dále postoupí na Národní výběrovou konferenci, která se bude konat v březnu 2018. Národní výběrovou konferencí ale možnosti EPM nekončí. Ti nejúspěšnější delegáti každoročně reprezentují Českou republiku v zahraničí na mezinárodních zasedáních Evropského parlamentu mládeže.

Záštitu nad konferencí převzali starosta města Kutná Hora Bc. Martin Starý a hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová.

Kontakty

Tomáš Pacovský & Martina Plesníková

hlavní organizátoři

Oddělení pro lidské zdroje

Aneta Šeráková

mediální vztahy

Partneři a sponzoři

Pro média

V případě zájmu o mediální spolupráci nás neváhejte kontaktovat na e-mailových adresách výše.

Pro média máme ke stažení dostupné následující materiály:

Panelová debata

Zastřešujícím tématem celé panelové debaty budou lidská práva a jejich vývoj v posledních letech. Během diskuse bychom rádi porovnali dvě velmi aktuální, avšak velmi protichůdné myšlenky.
První z nich nahlíží na lidská práva jako na jakýsi přežitek, na nějž se nemusí vynakládat další prostředky nebo lidské zdroje.
Ta druhá naopak řadí lidská práva k základům moderní společnosti, jimiž musí být, obzvláště s ohledem na dnešní globalizovaný svět, věnována podobná, ne-li větší pozornost.

Panelisté, kteří potvrdili svoji účast jsou:

JUDr. Lucia Zachariášová

členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů, spoluzakladatelka Platformy pro lidská práva

Mgr. Viktor Kundrák

právník – Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování ČR před ESLP

Mgr. David Beňák, DiS.

náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu