Informace

Druhá z Regionálních výběrových konferencí letošního roku se uskutečnila od 24. do 26. listopadu 2017 v Českých Budějovicích. Zasedání bylo třídenní akcí pro studenty středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Celé zasedání bylo zaštítěno a organizováno českými i zahraničními facilitátory. Veškerá komunikace probíhala výhradně v angličtině. Zasedání se zúčastnilo více než 80 delegátů neboli žáků středních škol z celé České republiky i zahraničí.

Předsedou Regionální výběrové konference byl Hannes Alhvin (Švédsko), hlavní organizátorkou zasedání byla Veronika Hauerová (ČR), editorem zasedání byl J. Nathaniel Čamaj (ČR) a předsedkyní poroty byla Anna Hagarová (ČR).

Žáci byli rozděleni do osmi komisí, jejichž úkolem bylo vytvořit rezoluci na předem vybrané téma, týkající se současných světových problémů ze všech okruhů.  Všechna témata byla inspirována tématem zasedání „Inovování přítomnosti — přepisování budoucnosti“, tedy se jednalo například o témata diskriminace romských obyvatel, pronikání automatizace a umělé inteligence do pracovního trhu nebo kyberterorismu. Účastníci měli také příležitost být součástí bohatého doprovodného programu, pro studenty i učitele, kteří se účastnili konference spolu s delegacemi studentů. Mezi doprovodný program patřila i mj. panelová debata.

RVK měla mimo jiné soutěžní charakter – nejúspěšnější delegáti dále postoupili na Národní výběrovou konferenci, která se bude konat v březnu 2018. Národní výběrovou konferencí ale možnosti EPM nekončí. Ti nejúspěšnější delegáti každoročně reprezentují Českou republiku v zahraničí na mezinárodních zasedáních Evropského parlamentu mládeže.

Kontakty

Veronika Hauerová

hlavní organizátorka

Oddělení pro lidské zdroje

Aneta Šeráková

mediální vztahy

Partneři a sponzoři

Pro média

V případě zájmu o mediální spolupráci nás neváhejte kontaktovat na e-mailových adresách výše.

Pro média máme ke stažení dostupné následující materiály: