85. Mezinárodní zasedání EYP – Brno 2017 je 12denní konference, které se zúčastní 300 mladých lidi z celé Evropy, na níž projeví vlastní názory na aktuální evropské i globální výzvy ve snaze nalézt jejich vhodná řešení. Ta jsou následně předána k reflexi osobám s rozhodovací pravomocí. Ústřední motto akce – „ Hledáme srdce Evropy “ – reflektuje inspiraci k aktivnímu občanství v každodenním životě, důležitost společných evropských cílů a hodnot pro budoucí vývoj kontinentu a objevování kultury a památek střední Evropy. Mezinárodní zasedání jsou od založení European Youth Parliament hlavní a největší událostí této celoevropské sítě, pořádají se třikrát ročně a EPM v ČR je poctěno, že v červenci 2017 se město Brno stane hostitelem právě takto významné akce.