Kancelář předsedkyně

Olga Pexídrová

Předsedkyně

pexidrova@eyp.cz
+420 775 115 580

Valentina Dytrychová

Asistentka kanceláře předsedkyně

dytrychova@eyp.cz

Kryštof Stupka

Koordinátor pro zahraniční otázky

stupka@eyp.cz

Polina Sirotina

Koordinátorka pro vzdělávací program

sirotina@eyp.cz

Hana Voběrková

Koordinátorka pro vzdělávací program

voberkova@eyp.cz

Oddělení projektů

Marek Haisl

Místopředseda pro projekty

haisl@eyp.cz
+420 725 329 635

Do oddělení Projektů spadají hlavní organizátoři zasedání, viz Kontakty.

Finanční oddělení

Filip Jiroušek

Místopředseda pro finance

jirousek@eyp.cz
+420 724 367 127

Karolína Martinčová

Koordinátorka pro finance

martincova@eyp.cz

Veronika Hauerová

Koordinátorka projektu Understanding Europe

hauerova@eyp.cz

Viktor Karlíček

Koordinátor projektu Understanding Europe

karlicek@eyp.cz

Fundraisingové oddělení

Tereza Voženílková

Členka předsednictva odpovědná za fundraising

vozenilkova@eyp.cz
+420 606 305 431

Jakub Češka

Koordinátor pro fundraising

ceska@eyp.cz

Matěj Hrnjica

Koordinátor pro fundraising

hrnjica@eyp.cz

Martin Kodada

Koordinátor pro fundraising

kodada@eyp.cz

Martina Plesníková

Koordinátorka pro fundraising

plesnikova@eyp.cz

Hoang Nguyen

Koordinátor pro fundraising

hoang.nguyen@eyp.cz

Vendula Panchartková

Koordinátorka pro fundraising

panchartkova@eyp.cz

Tomáš Plachý

Koordinátor pro fundraising

plachy@eyp.cz

Vojtěch Trochta

Koordinátor pro fundraising

trochta@eyp.cz

Oddělení vnějších vztahů

Tomáš Paukner

Člen předsednictva odpovědný za vnější vztahy

paukner@eyp.cz
+420 731 790 635

Adam Kraus

Koordinátor pro grafický design

kraus@eyp.cz

Iana Culic

Koordinátorka pro grafický design

culic@eyp.cz

Mikoláš Fišer

Koordinátor pro grafický design

fiser@eyp.cz

Aneta Šeráková

Koordinátorka pro mediální vztahy

serakova@eyp.cz

Dominika Wilhelmová

Koordinátorka pro komunikaci se školami a učiteli

wilhelmova.d@eyp.cz

Samuel Týče

Koordinátor pro komunikaci se školami a učiteli

tyce@eyp.cz

Jan Nathaniel Čamaj

Koordinátor pro jazykovou korekturu a kreativní tvorbu

camaj@eyp.cz

Pavel Mládek

Koordinátor pro jazykovou korekturu

mladek@eyp.cz

Anna Švecová

Koordinátorka pro kreativní tvorbu

svecova@eyp.cz

Oddělení lidských zdrojů

Maxmilán Sup

Člen předsednictva odpovědný za vnější vztahy

sup@eyp.cz
+420 724 221 182

Tereza Jeníčková

Koordinátorka pro členské akce

jenickova@eyp.cz

Jakub Švantner

Asistent oddělení pro lidské zdroje

svantner@eyp.cz