Kancelář předsedy

Viktor Karlíček

Předseda

karlicek@eyp.cz
+420 732 355 016

Michaela Králová

Asistentka kanceláře předsedy

kralova@eyp.cz

Oddělení projektů

Vojtěch Sůva

Místopředseda pro projekty

suva@eyp.cz
+420 606 568 660

Do oddělení Projektů spadají hlavní organizátoři zasedání, viz Kontakty.

Finanční oddělení

Martin Šimáček

Místopředseda pro finance

simacek@eyp.cz
+31 614 664 979

Julia Galantseva

Koordinátor pro finance

galantseva@eyp.cz

Fundraisingové oddělení

Kateřina Špalková

Členka předsednictva odpovědná za fundraising

spalkova@eyp.cz
+420 775 563 456

Adam Palivec

Koordinátor pro fundraising

palivec@eyp.cz

Bùi Thanh Bình

Koordinátor pro fundraising

bui@eyp.cz

Oddělení vnějších vztahů

Aneta Šeráková

Členka předsednictva odpovědný za vnější vztahy

serakova@eyp.cz
+420 603 734 143

Adam Kraus

Koordinátor pro grafický design

kraus@eyp.cz

Daniel Dvořáček

Koordinátor pro grafický design

dvoracek@eyp.cz

Klára Hanzlíková

Koordinátorka pro komunikaci se školami a učiteli

hanzlikova@eyp.cz

Pavel Mládek

Koordinátor pro jazykovou korekturu

mladek@eyp.cz

Martina Plesníková

Koordinátorka pro jazykovou korekturu

plesnikova@eyp.cz

Oddělení lidských zdrojů

Petr Mizera

Člen předsednictva odpovědný za lidské zdroje

mizera@eyp.cz
+420 606 078 851

Klára Vrlíková

Koordinátorka pro lidské zdroje

vrlikova@eyp.cz