Patroni zasedání

Věra Jourová

Evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví

Vĕra Jourová

 

 

"Demokracie není garantovaná a všichni, hlavně mladá generace, se musíme snažit o její zachování."

 

Bohuslav Sobotka

Předseda vlády České republiky

Bohuslav Sobotka

 

 

"Mladí lidé se díky podobným akcím seznámí s názory svých vrstevníků z celé Evropy a zjistí, že evropská spolupráce spočívá v dialogu a toleranci.
Podporuji proto mezinárodní diskuse mladých Evropanů o aktuálních tématech, protože právě oni budou jednou rozhodovat o budoucím směřování Evropy."
 

Petr Vokřál

Primátor města Brna

Vokral_fotka_orez

 

"Pro naše univerzitní, a tedy mládím oplývající město je ctí, že bylo vybráno, aby hostilo parlamentní zasedání studentů z celé Evropy. Věřím, že Brno, jehož genius loci je založen na vstřícnosti, toleranci a odvaze k netradičním činům, poskytne mladým lidem to nejlepší zázemí, aby se zde učili přemýšlet nad problémy současného, neustále se měnícího světa, konstruktivně o nich diskutovat a také si navzájem naslouchat. Když se studenti naučí zamýšlet nad hodnotami, na kterých je vybudována naše současná společnost, usnadní jim to cestu k lepší budoucnosti. A to bude podle mého názoru také velkým přínosem jejich brněnského setkání."

POŘÁDAJÍ

Schwarzkopf Stiftung je mezinárodní organizace zaštiťující European Youth Parliament (EYP). EYP Czech Republic je národní pobočkou EYP.