Delegáti

Delegáti tvoří největší část všech účastníků. Každý delegát má přiřazenu mezinárodní komisi, kterou si vybere na základě jejího tématu. Každá komise má své téma – aktuální evropský či globální problém spojen s mottem Hledání srdce Evropy. Jejich úkolem je týmově najít řešení na problém za současného respektování názorů ostatních zúčastněných. Plodem jejich práce je rezoluce, která je následně přednesena ostatním komisím na Valném shromáždění, kde se všechny komise sejdou v posledních dvou dnech zasedání.

Kromě získávaní nových dovedností a rozvíjení sebe sama a možnosti diskutovat s lidmi stejného věku, je zasedání skvělou příležitostí k navázání nových kontaktů a přátelství napříč celou Evropou.

Před 85. mezinárodním zasedáním EPM – Brno 2017 jsou delegáti vybráni národními komisemi a vysláni v delegacích reprezentujícími jejich země. Pokud se chcete zúčastnit, ale nemáte předchozí zkušenosti s EPM, navštivte stránku Zapojte se a najdete způsob, jak se dostat do sítě.

 

parti_delis2

POŘÁDAJÍ

Schwarzkopf Stiftung je mezinárodní organizace zaštiťující European Youth Parliament (EYP). EYP Czech Republic je národní pobočkou EYP.