Aspekty zasedání

85. Mezinárodní zasedání EPM – Brno 2017 bude praktikovat osvědčené metody zasedání EPM, které se skládají ze tří hlavních částí:

Teambuilding

Úvodní část zasedání, kdy se účastníci v roli delegátů poprvé setkají a rozdělí do jejich pracovních skupin, tzv. komisí skládajících se z 15 lidí z různých zemí. Pomocí rozličných her a aktivit se seznámí, naučí se spolupracovat a fungovat jako tým. Tuto část lze považovat za nejdůležitější z celého zasedání kvůli následnému dopadu na zážitek každého účastníka.

 

teambuilding Teambuilding_2

Práce v komisích

Delegáti budou přiřazeni do komise na základě jejich preferencí tématu. Každá komise má přidělené své téma, většinou se jedná o aktuálních evropských či globálních problémech. Delegáti v tomto procesu proberou problém, přijdou na možná řešení a navrhnou rezoluci.

 

Training by Janne Vanhemmens (2) Committe Work_2

Valní shromáždění

Během posledních dvou dní se všechny komise shromáždí a proberou výsledky jejich předchozí práce. Každá komise přednese svůj návrh rezoluce (motion for a resolution), který následně projde procesem zahrnujícím obrannou a útočnou řeč, návrhy na pozměnění, otevřenou diskuzí a hlasováním. Rezoluce, které hlasováním projdou jsou předány patronům zasedání a evropským představitelům. Tímto má rezoluce pro účastníky velký význam, protože se projevují za evropskou mládež, což je může motivovat být nadále aktivními občany a ukazuje, že je možné docílit změny.

 

General Assembly

 

Přes všechny části programu, od teambuildingu do valného shromáždění, je na každou komisi dohlíženo zkušeným členem EPM, vedoucím komise řídícím a podporujícím danou komisi.

Kulturní program

Slavnostní zahájení a Závěrečná ceremonie; část programu s významnými hosty a inspirujícími řečníky vítajícími účastníky a oficiálním zahájením/ukončením zasedání.

Hostina národůdelegace reprezentují své mateřské země tradičním jídlem, nápoji a znázorněním kultury. Skvělá příležitost k ochutnání nových věcí a zároveň poznat zvyky a tradice jiných kultur.

Eurokoncertkulturní večer umožňující účastníkům projevit svůj umělecký talent hudebním, tanečním nebo jiným vystoupením.

Hostina národů společně s Eurokoncertem jsou také možnosti představit Českou republiku, kde se zasedání pořádá, všem účastníkům.

POŘÁDAJÍ

Schwarzkopf Stiftung je mezinárodní organizace zaštiťující European Youth Parliament (EYP). EYP Czech Republic je národní pobočkou EYP.