1998–2018: EPM v ČR letos slaví 20 let své existence a působení na poli mimoškolního vzdělávání a rozvoje mladých lidí napříč celou Evropou.

V rámci oslav 20. výročí této unikátní organizace se v roce 2018 konala jubilejní 20. Národní výběrová konference EPM v ČR – Karlovy Vary 2018. Toto zasedání se neslo v duchu zdravotnictví a jeho vývoje – mottem bylo: „Medicína pro prosperující svět“ ('Medicine for a prosperous world'). V tomto duchu byla také vedena panelová diskuze s různými externími hosty a experty, stejně tak jako veškerá diskutovaná témata zabývající se např. současnými zdravotnickými systémy, odchodem lékařů do zahraničí, mentálními poruchami, sexuální výchovou na školách, obezitou či etikou v sektoru výzkumu.

Zajímá vás, jak EPM v ČR vzniklo či jak se během své existence vyvíjelo, a jaké akce jsme během 20 let našeho působení v České republice uspořádali?

Podívejte se na jubilejní kampaně, zajímavosti a videa připravená při příležitosti těchto oslav níže.

20 témat z historie EPM v ČR

Ples EPM v ČR při příležitosti 20. výročí

Letos také v rámci oslav a rozmanitých akcí pro současné členy, stejně tak jako alumni, pořádáme výroční ples pro členy EPM i účastníky akcí EYP z celé Evropy. Více o této akci naleznete na našich Facebookových stránkách a dané Facebookové události. Hlavními organizátory akce jsou Dominika Wilhelmová a Tomáš Paukner.