EPM v ČR také organizuje akce pro své členy, díky nimž mají možnost rozvoje schopností, příležitost sblížit se mezi sebou a učit se novým věcem, které využijí nejen v rámci svých aktivit v organizaci, ale také ve studijním, profesním či osobním životě.

Akce pořádané pro členy EPM v ČR

Letní setkání

Letní setkání (Letkání)

EPM v ČR každé léto pořádá pro své členy několikadenní setkání, na jehož programu jsou obvykle:
  • workshopy,
  • tréninky,
  • diskuze o fungování EPM v Čechách i v Evropě
  • a seznámení nových členů s EPM.
společné foto Letní setkání si klade za cíl připravovat členy na další působení v EPM v různých rolích, více zapojit členy do fungování organizace, organizačně připravit nejbližší zasedání a celkově zkvalitnit práci Evropského parlamentu mládeže. Tréninky pro vedoucí komisí hrají zásadní roli při přípravě začínajících členů EPM. Při práci v komisích EPM používá sofistikované metody moderního vedení týmu, které plynule spojuje složky teambuildingu, brainstormingu i tvořivé diskuse. Trenéry vždy vedou nejzkušenější členové EPM z celé Evropy.
Tréninky

Tréninky

Pro naše členy organizujeme pravidelné tréninky, semináře a workshopy na různá témata (např. fundraising, vedení lidí, představení práce vedoucích komisí, žurnalistů a organizátorů v EPM apod.), které jim pomáhají v jejich další rozvoji a seberealizaci. Často na organizování těchto akcí spolupracujeme s dalšími neziskovými organizacemi a na některé tréninky zveme zahraniční lektory nebo odborníky z praxe.
Vánoční večeře

Vánoční večeře

Každoroční neformální setkání současných a bývalých členů EPM v ČR při příjemné vánoční atmosféře. Prostor je i pro bilancování a výměnu zkušeností a poznatků s již bývalými členy.