Mimo zasedání pořádáme rovněž akce na školách. Jedná se o několikahodinové až celodenní akce, které mají za účel interaktivně přiblížit žákům činnost naší organizace, aktuální (nejen) evropská témata a problémy a další, ale také poskytnout žákům platformu pro vyjádření svých názorů, zlepšování znalostí cizího jazyka a veřejného vystupování a mnoho dalšího.

Prezentace Evropského parlamentu mládeže (EPM)

Prezentace, jejíž délka nepřekročí 45 minut, ve které Vás v krátkosti seznámíme s našimi aktivitami a především se dozvíte, co Vám může účast na našich projektech nabídnout.

Den Evropského parlamentu mládeže

Den Evropského parlamentu mládeže (Den EPM) je cca šestihodinová simulace zasedání EPM, kterou pořádáme na školách po celé ČR. Na Dni EPM mají žáci možnost se seznámit se základními principy práce na zasedáních a učitelé mohou posoudit možné přínosy organizace pro jejich žáky a školu.

Understanding Europe

Projekt Understanding Europe je politicky neutrální a nezávislý vzdělávací program o Evropské unii pro žáky středních škol, jehož úkolem je žáky interaktivní formou seznámit se základními principy fungování Evropské unie. Více informací o projektu a přihlášku najdete na této stránce.