Evropský parlament mládeže v ČR

O nás Naše projekty

O nás

Inspirujeme mládež k aktivnímu občanství, toleranci a osobnímu rozvoji skrze utužení demokratických hodnot, budování mezinárodní spolupráce a zvýšení mezikulturního porozumění.

Evropský parlament mládeže v ČR, z. s., funguje již 20 let a představuje jednu z největších platforem pro mimoškolní vzdělávání.

Evropský parlament mládeže v ČR, z.s. (EPM v ČR), je neziskovou, politicky neutrální a nezávislou organizací, zaměřující svoji aktivitu zejména na žáky středních a vysokých škol. Naším cílem je přispívat k rozvoji dovedností a znalostí mladých lidí v ČR vytvořením platformy pro svobodné sdílení názorů. Prostřednictvím našich aktivit zapojujeme studenty do diskuze o evropských i globálních tématech a zároveň rozvíjíme jejich tzv. „soft skills“, tedy mimo jiné komunikační schopnosti, kritické myšlení, organizační dovednosti, schopnosti argumentace, rétoriku, vedení lidí, práci v týmu a cizí jazyky. V přístupu ke studentům kombinujeme prvky aktivního užívání cizího jazyka a akademické diskuze s praktickými dovednostmi v mezinárodním prostředí. EPM v ČR byl založen v roce 1998 a je jednou ze 40 sesterských organizací mezinárodního programu European Youth Parliament (EYP), který funguje již od roku 1987 a v dnešní době zapojuje přes 30 000 mladých lidí ročně. V programu nejsou zapojeny jen členské země Evropské unie, ale také např. Švýcarsko, Turecko nebo Ázerbajdžán.

Co je EYP?

Dlouhodobí partneři

Aktuality