Evropský parlament mládeže v ČR

O nás Naše projekty

O nás

Evropský parlament mládeže v ČR, z. s., je studentská politicky neutrální nezisková organizace spadající pod hlavičku celoevropského projektu European Youth Parliament (EYP), který představuje jednu z největších platforem pro mimoškolní vzdělávání.

„Naším cílem je inspirovat mládež k toleranci a aktivnímu občanství skrze utužení demokratických hodnot, budování mezinárodní spolupráce a zvýšení mezikulturního porozumění.“

Pořádáme zasedání, na kterých se potkávají studenti z celé Evropy. Delegáti (žáci středních škol) jsou na nich rozdělení do tzv. komisí, které částečně napodobují výbory Evropského parlamentu.
Naším cílem je zapojit studenty středních škol do diskuse o evropských i globálních tématech a zároveň rozvíjet jejich tzv. „soft skills“, tedy mimo jiné komunikační schopnosti, organizační schopnosti, schopnosti argumentace, rétoriku, práci v týmu, cizí jazyky a podobně. Dáváme prostor pro seberealizaci a konstruktivní diskusi.
Účastí na zasedáních v roli delegátů nic nekončí. Studenti se mohou dále zapojit do organizování akcí EYP. S tím, jak postupně získávají zkušenosti, se mohou účastnit akcí EYP všude v Evropě v rolích vedoucích komisí, novinářů nebo organizátorů a jednou se třeba stát předsedou Mezinárodního zasedání.
Více o mezinárodní organizaci European Youth Parliament naleznete na webových stránkách www.eyp.org (anglicky).

Co je EYP?

Partneři

Aktuality